fbpx

8สีหมุดและสัญลักษณ์ต่างๆบนหมุดปัก Google Maps ที่กูเกิลไม่เคยบอกคุณมาก่อน EP26 รอบรู้กับกูเกิลแมพ

อธิบาย 8 ประเภทของหมุดบนกูเกิล ว่าระบบได้แบ่งหมุดออกไว้เป็น 8 เฉดสี โดยแต่ละสีบ่งบอกประเภทธุรกิจหรือประเภทหมุดปัก ที่แตกต่างกันไป คลิปนี้จะอธิบายว่าแต่ละสีคือหมุดหมู่อะไร และใช้สีใดบ้างในการแสดงความแตกต่างของแต่ละหมุดธุรกิจ

Admin New

2021-07-29