fbpx

เริ่มร้านธุรกิจ SME ปี 2022 ควรมีช่องทางออนไลน์ อะไรบ้าง EP1| SME Go Online

เริ่มต้นทำธุรกิจ เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ ปี 2022 SMEs ควรต้องทำช่องทางออนไลน์ ลงโซเชียลตัวไหนบ้าง เว็บไซต์ สำคัญยังต้องสร้างไหม Social Media ตัวไหน ควรต้องเปิดแอคเคาท์บัญชี ในชื่อแบรนด์ของร้าน ของธุรกิจ บทความนี้ขอเปิดซีรีย์ใหม่ ในชื่อซีรีย์ SME Go Online เอสเอ็มอีไทย ก้าวไกลสู่ยุค 5.0 รู้จักการผสานการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์

Admin New

2022-01-08