fbpx

ภาพStreet View ไม่อัพเดท หลังสร้างหมุดปักธุรกิจ ทำยังไงดี?

ปักหมุดร้านธุรกิจ ลงใน Google Map / Google Business Profile แต่ภาพกูเกิลสตรีทวิว ถนนหน้าร้าน หน้าบริษัทธุรกิจ ยังไม่อัพเดท เป็นหน้าร้านใหม่เลย จะแก้ไขยังไงดี คลิปนี้มีคำตอบ พร้อมค่าเฉลี่ยรอบการ วิ่งมาถ่ายภาพ 360องศา ของรถกูเกิล Street View ว่าในเมืองไทย มีรอบการอัพเดทอยู่ที่ประมาณ กี่ปี ที่รถจะวิ่งมาผ่านหน้าบ้าน หน้าธุรกิจของเรา

Admin New

2022-10-13